Neviete ako používať elektronické kurzy, alebo máte iný technický problém?

+421 905 318 334 kontakty

žiadne kurzy v košíku

pre výber správneho kurzu použite vyhľadávanie, alebo kategorizáciu

O nás

Sme PRVÝ veľký portál elektronického vzdelávania v SR

Sme vzdelávacia spoločnosť. Pre nás sú eKurzy súčasťou služieb, ktorými pomáhame našim partnerom k lepším výsledkom.

Portál vnikol v roku 2012 a odvtedy poskytujeme kvalitné elektronické vzdelávanie a vzdelávacie portály. Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť aAkademy. Dňom 1.3.2015 prevzala niektoré záväzky spoločnosti elektronickekurzy.sk, s.r.o. - pôvodného prevádzkovateľa tohto portálu.

Okrem portálu www.vzdelavaciportal.sk dodávame vnútropodnikované vzdelávacie portály a bohatý obsah elektronických kurzov.

Sme spoločnosť, ktorá prináša na trh s elektronickým vzdelávaním novú dimenziu v kvalite a dostupnosti e-learningovej formy vzdelávania. Cieľom spoločnosti je poskytnúť:

2.     svojim zákazníkom

a.  manažérsky nástroj pre efektívne riadenie vzdelávania svojich zamestnancov resp. zamestnancov krátkodobo prideľovaných do rôznych spoločností – teda zacielenie na potreby firmy, ktorá využíva personálny leasing,

c.  úspora vynaložených nákladov pri súčasnom zabezpečení kontinuálneho vzdelávania

a.  ponuka kvalitných kurzov v čase vyhovujúcom konkrétnemu užívateľovi

c.  synergiu využitia aktuálnych možnosti IT (tablety, netbooky, smartphony.. ) s možnosťou vzdelávania počas neefektívnych    časových prestojov napr. pri dlhšom cestovaní, čakaní a pod.

Spoločnosť kladie dôraz na kvalitné portfólio vzdelávacích kurzov, pričom pri výbere a zverejnení kurzov vychádza z niekoľkoročných skúseností v poskytovaní ako prezenčnej formy vzdelávania tak aj elearningovej formy, ktorá je a musí byť prirodzeným inovačným prvkom v oblasti získavania nových poznatkov. Vďaka interaktívnej forme s možnosťou spätnej väzby je pre klienta zabezpečená možnosť spätnej väzby na otázky či už priamo v konkrétnom kurze alebo aj v súvislosti s výberom vhodného kurzu.

Pre spoločnosť je dôležitý aj postoj k životnému prostrediu, kde práve vďaka elektronickej forme vzdelávania výrazne prispieva k ochrane životného prostredia.

Ako vám pomôže e-learning.

Pozitívom e-learningu je možnosť časového prispôsobenia sa požiadavkám záujemcu. Ďalším aspektom je finančná úspora (účastníci nemusia dochádzať a nemusia výraznejšie obmedzovať prevádzku resp. pracovné úlohy zamestnancov. Pre účastníkov je často náročne sústrediť sa na školenie práve v v konkrétnom, pričom elektronický kurz im umožňuje efektívne riadiť a využiť svoj pracovný čas ako aj čas určený na vzdelávanie teda záujemca dostáva práve v čase keď je to potrebné a navyše sa môže k absolvovanému kurzu kedykoľvek vrátiť.

Garancia kvality.

Spoločnosť eAkademy, s.r.o. neustále sleduje nové vývojové trendy a pri návrhu svojho portfólia elektronických kurzov spolupracuje s významnými partnermi v oblasti vzdelávania, čím zabezpečuje kvalitné hodnotenie kurzov a potrebných inovácií jednotlivých kurzov. Pri výbere autorov kurzov, ktorí zverejnia svoje kurzy na portáli sleduje a selektuje kurzy, ktoré zodpovedajú aktuálnym požiadavkám na kvalitné elektronické vzdelávanie.  Pre špecifických zákazníkov je spoločnosť pripravená zabezpečiť vzdelávacie kurzy na mieru.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať

 

eAkademy, s.r.o.

Sídlo: Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46549684
DIČ: 2023997338 

Obchodný register: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro vložka č. 62453/L

Konateľ: Peter Lojdl, MBA
e-mail: asistent@eakademy.sk
mobil: +421 905 318 334