Neviete ako používať elektronické kurzy, alebo máte iný technický problém?

+421 905 318 334 kontakty

žiadne kurzy v košíku

pre výber správneho kurzu použite vyhľadávanie, alebo kategorizáciu

MS Word 2010 - Balík 3 výučbových kurzov

Autor: GOPAS SR, a.s.
MS Word 2010 - Balík 3 výučbových kurzov
Možnosť zakúpenia: časovo neobmedzená Doba prístupu: 12 mesiacov
Čas študovania: nezadané Dátum vytvorenia: 05.04.2015
Kategórie: MS Office 2010 Zvýhodnené balíky

V sade kurzov Microsoft Word 2010 nájdete všetko, čo potrebujete vedieť k perfektnému zvládnutiu práce s programom Microsoft Word. Po prejdení týchto kurzov nebude pre Vás problémom použiť program na prípravu krátkeho listu, ale i rozsiahleho dokumentu typu zmluva či školská záverečná práca.

Cena: EUR 21,00

Chcete kúpiť viac kurzov? Pre firmu, úrad, združenie. Kontaktujte nás
Interaktívny kurz Obsahuje testovacie otázky Ozvučený kurz Obsahuje video Obsahuje súbory na stiahnutie Neobsahuje komunikáciu s tútorom Neobsahuje prípadovú štúdiu kontrolovanú tútorom Neobsahuje doklad o absolvovaní kurzu (certifikát)

Úplný popis akciového balíčka

V sade kurzov Microsoft Word 2010 nájdete všetko, čo potrebujete vedieť k perfektnému zvládnutiu práce s programom Microsoft Word. Po prejdení týchto kurzov nebude pre Vás problémom použiť program na prípravu krátkeho listu, ale i rozsiahleho dokumentu typu zmluva či školská záverečná práca.

Prvý krokom bude zorientovanie sa v prostredí programu a oboznámenie sa so základmi vkladania textu. Naučíme Vás text vyberať, presúvať, kopírovať, formátovať. V zapísanom texte si budete vedieť skontrolovať pravopis a gramatiku. Naučíte sa používať štýly a kontrolovať tok textu, zmeniť okraje a veľkosť stránky, pridať do dokumentu hlavičku a pätu. Dozviete sa, čo je automatické dokončovanie a k čomu slúžia automatické texty. Vytvoríte si vlastné stavebné bloky. Do rozsiahlejšieho dokumentu pridáte obsah, register, zoznam obrázkov a tabuliek. Naučíte sa upraviť grafický vzhľad dokumentu aj pomocou obrázkov, grafických objektov SmartArt a textov WordArd. Budete vedieť pripraviť formulár a svoj dokument chrániť. Vytvoríte dokument na základe šablóny a naopak, z dokumentu vytvoríte šablónu. Dokument uložíte, vytlačíte a odošlete na rôzne adresy pomocou nástroja hromadná korešpondencia, v ktorom pripravíte i obálky a menovky.

Obsah balíka

MS Word 2010: Úvod MS Word 2010: Úvod

MS Word 2010: Stredne pokročilí MS Word 2010: Stredne pokročilí

MS Word 2010: Pokročilí MS Word 2010: Pokročilí

Osnova

MS Word 2010: Úvod

Zoznam lekcií:

Úvod do práce s programom Word
Pohyb v dokumente
Zápis textu
Práca s dokumentom a oknami viacerých dokumentov
Použitie automatických opráv, korekčné nástroje
Kontrola pravopisu
Techniky na výber textu
Presuny a kopírovanie textu
Nastavenie strany
Formátovanie odsekov
Formátovanie znakov
Tlač dokumentov
Orámovanie a podfarbenie
Odrážky a číslované zoznamy
Radenie záznamov, prevod textu na tabuľku
Úprava viacstranového dokumentu
Hlavička a päta
Práca s pomocníkom

MS Word 2010: Stredne pokročilí

Zoznam lekcií:

Základné nastavenie programu Word
Práca s oknami dokumentu
Štýly
Šablóny
Rýchly prístup a klávesové skratky
Tvorba tabuliek
Formátovanie tabuliek
Triedenie a výpočty v tabuľkách
Návrh tabuľky
Tvorba grafov
Automatický text
Riadenie toku textu
Vyhľadávanie v dokumente
Sledovanie zmien
Sekcie dokumentu
Stĺpcová sadzba
Grafika v dokumentoch
Práca so symbolmi
Pokročilejšie techniky číslovania odsekov
Uloženie súboru v rôznych formátoch

MS Word 2010: Pokročilí

Zoznam lekcií:

Hlavička a sekcie dokumentu
Zobrazenie prehľadu a rozdelenie dlhého dokumentu
Hlavný a vnorené dokumenty
Vytváranie obsahu
Register
Zoznam obrázkov, tabuliek a ďalšie prehľady
Obálky a menovky
Formulárový list v hromadnej korešpondencii
Práca so zdrojom údajov v hromadnej korešpondencii
Obálky a menovky v hromadnej korešpondencii
Katalóg
Prepojenie a vkladanie objektov
Hierarchia
Cyklický diagram a ozdobné nadpisy
Kreslenie a práca s grafickými objektmi
Práca s poľami
Poznámky pod čiarou a vysvetlivky
Záložky
Krížové odkazy
Hypertextové prepojenia
Preklad textu
Prezentácia na Internete
Polia formulára
Zabezpečenie a tlač formulára
Makrá
Chránené zobrazenie a zabezpečenie dokumentu
Riadenie povolení
Office Web Apps
Zoznámenie sa s XML

Pred zakúpením akéhokoľvek kurzu, si prosím vopred skontrolujte minimálne požiadavky pre Váš počítač, potrebné pre korektné spúšťanie kurzov.
Podpora - systémové požiadavky

Náhľady kurzov z balíčka Bohužiaľ, k tomuto kurzu/balíku nie sú dostupné žiadne náhľadové obrázky