Neviete ako používať elektronické kurzy, alebo máte iný technický problém?

+421 905 318 334 kontakty

žiadne kurzy v košíku

pre výber správneho kurzu použite vyhľadávanie, alebo kategorizáciu

MS Excel kontingenčná tabuľka 2010

Autor: Datron a.s.
MS Excel kontingenčná tabuľka 2010
Možnosť zakúpenia: časovo neobmedzená Doba prístupu: 12 mesiacov
Čas študovania: nezadané Dátum vytvorenia: 06.05.2013
Kategória: MS Office 2010

MS Excel 2010 kontingenčná tabuľka je jedinečný kurz. Jediný v SR a ČR. Rieši Vyhodnotenie dát od jednoduchej tabuľku (zobrazenie dátového listu) až po kontingenčný graf. Možno poznáte pojem pivot table. Kurz Vás pekne prevedie touto problematikou.

Cena: EUR 15,00

Chcete kúpiť viac kurzov? Pre firmu, úrad, združenie. Kontaktujte nás
Neobsahuje interaktivitu Neobsahuje testovacie otázky Ozvučený kurz Obsahuje video Neobsahuje súbory na stiahnutie Neobsahuje komunikáciu s tútorom Neobsahuje prípadovú štúdiu kontrolovanú tútorom Neobsahuje doklad o absolvovaní kurzu (certifikát)

Úplný popis kurzu

Tento kurz je špeciálne zameraný na tvorbu kontingenčných tabuliek ako vysoko efektívneho nástroja vyhodnocovania rôznych údajov. V tomto kurze sa naučíte podrobnejšie ovládať tento nástroj aplikácie MS excel 2010, ktorý je veľmi často využívaný na rôznych pracovných pozíciách a užívateľom prináša rýchle výsledky a úsporu času pri rozhodovaní. 

Osnova

Seznam kapitol

 • Úvod
 • Části kontingenční tabulky
 • Formátování kontingenční tabulky
 • Kontingenční graf
 • Další možnosti kontingenční tabulky
 • Výpočtová pole
 • Možnosti seskupování a detailů
 • Aktualizace dat v kontingenční tabulce
 • Sloučené oblasti jako zdroj

 

  Podrobnosti 

 

 

 • Úvod
 • Definice kontingenční tabulky
 • Zdroje dat pro tvorbu   
 • Průvodce kontingenční tabulkou
 • Průvodce kontingenční tabulka
 • Části kontingenční tabulky
 • Kontextové menu
 • Vkládání polí
 • Přesouvání polí
 • Odebírání polí
 • Vícenásobný filtr sestavy
 • Formátování kontingenční tabulky
 • Formát ohraničení a výplně
 • Formát čísel
 • Přesunutí a odstranění kontingenční tabulky
 • Podmíněné formátování kontingenční tabulky
 • Rozložení a celkové součty
 • Kontingenční graf
 • Kontingenční graf
 • Tvorba kontingenčního grafu z kontingenční tabulky
 • Zobrazení polí na osách grafu
 • Umístění grafu
 • Možnosti a editace grafu
 • Další možnosti kontingenční tabulky
 • Změna jména pole
 • Typ souhrnu u datových položek
 • Umístění souhrnu u polí
 • Seřazení položek
 • Procentuální analýza
 • Skrytí chybových hodnot
 • Export analyzovaných dat podle výběru
 • Průřezy kontingenční tabulkou
 • Skupinové pole podle data
 • Funkce pro získání dat z kontingenční tabulky
 • Výpočtová pole
 • Výpočtové pole zahrnující konstantu
 • Výpočtové položky kontingenční tabulky
 • Přehledné zobrazení vzorců
 • Odstranění výpočtových polí nebo položek
 • Možnosti seskupování a detailů
 • Seskupení
 • Sbalit detaily
 • Zobrazit detaily
 • Zobrazit stránky filtru sestavy
 • Skrytí a nahrazení prázdných položek
 • Aktualizace dat v kontingenční tabulce
 • Aktualizovat kontingenční tabulku
 • Aktualizace dat z externího zdroje
 • Rozšíření nebo zmenšení oblasti dat
 • Sloučené oblasti jako zdroj
 • Příprava dat pro sloučené oblasti
 • Vytvoření kontingenční tabulky z více nesouvislých oblastí

 

Pred zakúpením akéhokoľvek kurzu, si prosím vopred skontrolujte minimálne požiadavky pre Váš počítač, potrebné pre korektné spúšťanie kurzov.
Podpora - systémové požiadavky

Ukážkový kurz zadarmo
Obrázok ukážkového kurzu
Náhľady kurzu